головна Теплиця Люкс Київ
Знижки на теплиці
м. Київ
бульв. Верховної Ради, 34, оф. 603
Теплиця Люкс
Україна
Різновиди посівного салату

Класифікація роду Lactuca.


(044) 222-999-7    (067) 523 20 10    (073) 002-90-50

Різновиди посівного салату і види його класифікацій


Салат посівний – є однорічним овочем. Він відноситься до родини Айстрових ( Аstеrасеае L.), підродини – Сісhоrіdеае, роду - Lасtuса, виду - Lасtuса sаtіvа L.

Існує багато класифікацій виду салату посівного.

Існує 4 класифікації Байлі:

Потім Роденбург, Ігратієв та ін. автори створили класифікацію на основі поділу на класи.

З детальним вивченням морфологічних і біологічних ознак виду Lасtuса sаtіvа L. було виділено 5 різновидностей салату:

А. Т. Володарська і М. О. Скляревський виділяють три форми салату: листковий (Lасtuса sаtіvа, vаr. sесаlіnа Аlеf.), головчастий (Lаоtuса sаtіvа vаr. і саpіtаtа L.), ромен (Lасtuса sаtіvа vаr. rоmаnа Lаm.). Ці форми латуку найбільш поширені у виробництві, підтверджують О. Ю. Барабаш, С. T. Гутиря, T. Біггс, T. K. Горова.

Найбільш поширеними різновидностями є салат листковий та головчастий. В Україні салат ромен або римський вирощують у дуже малих кількостях.Інші вчені виділяють також ще кілька форм салату: ендивій, напівголовчастий, спаржевий, цикорний та зривний салат.

Хоч і різні вчені поділяють салат на велику кількість різновидностей, проте сучасна ботанічна класифікація таксону салату посівного представлена такою схемою:

Салат листковий утворює прижату до ґрунту крихку розетку листків без качана. Листки великого або середнього розміру, коротко-обернено-яйцевидної або овальної форми, цілокраї або сильно розсічені. Забарвлення листків варіює від зеленого до блідо-зеленого, іноді з антоціанового пігментацією; В їжу вживають листки.

Салат головчастий спочатку утворює припідняту розетку листків, а потім у центрі розетки з листків формуються головки різної щільності. Сорти головчастого салату діляться на дві групи: хрустколисткові (льодяні) та маслянисті. Хрустколисткові салати мають щільні, темно-зелені головки з гладенькими, ребристими, кучерявими або розсіченими і хрусткими листками. Маслянисті сорти салату, навпаки, мають ніжні і гладенько округлі листки.

Салат-ромен формує вертикально ростучу розетку листків і овальну не щільну, соковиту, велику головку. Розетка листків велика, може сягати до 45 см в діаметрі. Відмінною рисою цієї різновидності цього салату є його листки. Вони подовжені, цільнокраї, обернено-овальної форми. Довжиною бувають від 22 до 30 см, а шириною від 13 до 23 см. Забарвлення листя салату варіюється від світло-зеленого до сизо-темно- зеленого. Іноді зустрічаються сорти із зовсім зеленими листками та рожевою антоціановою пігментацією на краях. Рослини формують видовжено-овальні головки зовні зелені, а всередині світло- салатові з закритою або відкритою формами верхівок.

Салат спаржевий (стебловий) утворює м’ясисте товсте стебло, на якому розміщені видовжені ланцетоподібні, загострені вгорі листки, краї яких можуть бути дрібнозубчасті, цільнокраї або слабкохвилясті з гладенькою або дрібнопухирчастою поверхнею краю листкової пластинки. Листки жорсткі з сильно вираженою центральною жилкою. Їх легко впізнати за сіро-зеленим або темно-зеленим крапчастим забарвленням. В їжу вживають листки та стебло.

Салат напівголовчастий – придатний до поступового збору врожаю, під час збирання готової продукції з рослин зрізають листки, не вириваючи при цьому з ґрунту стебло. Стебло сягає в висоту 40 – 80 см. Листки великі, віялоподібної форми з хвилястими краями, в переважній більшості зеленого забарвлення з жовтим, інтенсивно-червоним або темно-вишневим відтінками. Поверхня листка пухирчаста, іноді з мішковидною складчастістю. Спочатку зрізають зовнішні листки, а внутрішні молоді залишають для дорощування.

В Україні поширені салат листковий, напівголовчастий, головчастий та ромен, вони набувають все більшої популярності у населення. Стеблова різновидність майже не поширена в Україні. Її вирощуванням в невеликій кількості займаються овочівники-любителі.

Сорти поділяють на 6 різновидностей за господарсько – споживчою класифікацією:

Господарсько- споживча класифікація різновидностей: